Masz pytanie? Kontakt do nas: (0044) 2081447519  |  Aktualności  |  Regulamin  |  Kontakt

Jakie korzyści daje spółka w UK?

- duża kwota wolna od podatku (blisko 60 tys. zł.)

 

- obligatoryjna rejestracja VAT dopiero po przekroczeniu 83 tys. funtów

 

- prestiż związany z występowaniem wobec klientów jako podmiot brytyjski

 

- przyjazny system fiskalny

 

- ograniczona biurokracja

 

- pierwsza płatność podatku po 21 miesiącach od rejestracji spółki

Jak długo trwa rejestracja?

Jeden dzień roboczy od momentu złożenia zlecenia.

Czy mogę przenieść firmę do Anglii a działalność prowadzić w Polsce?

Niestety nie ma możliwości rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii, a prowadzenia działalności w Polsce. Według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią spółka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje się miejsce jej zarządu. Może zaistnieć sytuacja, że miejsce zarządu znajduje się w Wielkiej Brytanii, a działalność spółki jest prowadzona w Polsce i w Polsce powstaje zakład, którego zyski podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Kiedy mogę zostać zwolniony z ZUS?

Prawo do ubezpieczenia emerytalnego uzależnione jest od tego w jakim kraju rzeczywiście wykonywana jest praca, nie ma ono bezpośredniego związku z krajem, w którym zarejestrowana jest firma. Jeśli równolegle z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, wykonuje się pracę na etacie w Wielkiej Brytanii to zastosowanie ma brytyjski system zabezpieczeń społecznych. Warunkiem koniecznym jest to aby praca najemna była wykonywana faktycznie w Wielkiej Brytanii.

Czy dyrektor spółki musi mieć numer NIN?

Numer NIN nie jest konieczny do pełnienia funkcji dyrektora, podobnie jak do zatrudnienia w spółce. Jednak co najmniej jeden z dyrektorów w spółce musi mieć NIN aby spółka mogła zostać zarejestrowana jako pracodawca i mogła zatrudnić innych dyrektorów/pracowników.

 

Ponadto NIN to indywidualne konta emerytalne. Bez niego nie ma możliwości uzyskania praw emerytalnych. 

Czy mogę być dyrektorem spółki ltd jeśli mieszkam w Polsce?

Oczywiście, nie ma wymogu aby dyrektor spółki brytyjskiej mieszkał w Wielkiej Brytanii. 

 

Należy  jednak zwrócić uwagę na to, aby dyrektor spółki wykonywał osobiście, na terenie Wielkiej Brytanii pracę, za którą pobiera wynagrodzenie ze spółki. 

 

Spółka jest rezydentem podatkowym kraju,  w którym ma miejsce zarządu. Jeśli jedyny dyrektor spółki mieszka w Polsce może to wskazywać, że spółka jest polskim rezydentem podatkowym oraz, że ma zakład w  Polsce.

Czy dochody ze spółki ltd są opodatkowane w Polsce?

Wynagrodzenie uzyskane przez dyrektorów czy pracowników spółek są zwolnione z podatku w Polsce na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią. Natomiast dywidendy ze spółki są opodatkowane zgodnie z rezydencją podatkową udziałowców.

Czy muszę pojechać do Wielkiej Brytanii by założyć spółkę?

Nie ma takiej potrzeby. Osobista wizyta nie jest konieczna do założenia spółki.