Masz pytanie? Kontakt do nas: (0044) 2081447519  |  Aktualności  |  Regulamin  |  Kontakt

Regulamin korzystania ze strony ineternetowej taxtrade-uk.com. 

Prawa autorskie

Strona internetowa taxtrade-uk.com stanowi właśność TaxTrade Ltd, 400 Shankill Road, BT13 3AD, Belfast, CRN: NI637327 - dalej zwanej spółką. 

Upoważnienie do odtwarzania

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

  • Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
  • Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować

Wszelkie logotypy zamieszczone w niniejszych materiałach należą do spółki. 

Twoje opinie

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i doceniamy każdy przesłany pomysł i sugestię. Rezerwujemy sobie prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

Dokładność informacji na stronie

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji zawartych na niniejszej stronie, mają one charakter jedynie ogólno informacyjny. Korzystanie z treści zawartych na stronie odbywa się na odpowiedizalność użytkownika. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. 

Ujawnienie informacji

Wszelkie informacje, udzielane spółce przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług. Spółka chroni prywatność i dane osobowe użytkowników oraz przestrzega zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 (Data protection Act 1998). Użytkownik przesyłając dane za pośrednictwem strony internetowej zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę.